Đăng ký sở hữu trí tuệ ở đâu?

Đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) để làm gì? Đăng ký sở hữu trín tuệ ở đâu? và cần những thủ tục gì để đăng ký sở hữu trí tuệ. Biết được ý nghĩa của việc đăng ký SHTT như vậy nhưng nhiều người không biết thủ tục cơ bản để đăng ký SHTT như thế nào?

– Đối tượng đăng ký SHTT phải làm tờ khai theo mẫu và nộp một số giấy tờ theo qui định. Đối với đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì phải nộp bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp. Đối với đăng ký chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa thì phải nộp bản mẫu nhãn hiệu. Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ. Loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn.

+ Trong thời gian bao lâu đối tượng nộp đăng ký sẽ được cấp bằng độc quyền, giấy chứng nhận?

– Nếu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sẽ được giải quyết trong vòng sáu tháng. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp mất chín tháng và đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích mất 12 tháng.

+ Lệ phí cho việc đăng ký SHTT như thế nào?

– Lệ phí sẽ tùy thuộc từng loại văn bằng bảo hộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các khoản, mức phí và lệ phí được áp dụng thống nhất đối với tất cả chủ thể VN và chủ thể nước ngoài.

+ Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: 3 bản tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (làm theo mẫu); 3 bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích; yêu cầu bảo hộ; 3 bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán… (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả; 1 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; 1 bản chứng từ nộp lệ phí.

+ Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 3 bản tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (làm theo mẫu); 3 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; 6 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; 1 bản tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu hàng hóa; 1 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (giấy chứng nhận thừa kế; 1 bản giấy chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…); 1 bản chứng từ nộp lệ phí.

+ Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa: 3 bản tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (làm theo mẫu); 15 bản mẫu nhãn hiệu; 1 bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp; 1 bản tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…); 1 bản qui chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể; 1 bản sao đơn đầu tiên hoặc giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; 1 bản tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu nhãn hiệu chứa đựng các thông tin đó; 1 bản giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các biểu tượng, tên riêng…; 1 bản chứng từ nộp lệ phí.

Dịch vụ tìm kiếm từ Google :

 • cục sở hữu trí tuệ
 • đăng ký quyền sở hữu trí tuệ
 • dang ky so huu tri tue o dau
 • cục đăng ký sở hữu trí tuệ
 • dang ky quyen so huu tri tue
 • thu tuc dang ky ban quyen so huu tri tue
 • dang ky so huu tri tue hcm
 • dđăng ký sở hữu trí tuệ
 • dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tp hcm
 • đăng kí quyền sở hữ trí tuệ
 • nơi đăng ký sở hữu trí tuệ
 • thu tuc dang ky so huu tri tue
 • đăng ký sở hữu trí tuệ qua wipo
 • các hình thức đăng ký sở hữu trí tuệ
 • cách đăng ký quyền sở hữu trí tuệ
 • đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm phần mềm
 • đăng kí sở hữu trí tuệ tại đường Nguyễn Du
 • Địa chỉ nơi đăng ký sở hữu trí tuệ
 • đăng ki hợp đồng ở đâu
 • đơn đăng ký sở hữu trí tuệ
Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*