Thông tin tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội 2013

 Chức danh, vị trí việc làm và ngành nghề tuyển dụng ngành bảo hiểm xã hội năm 2013

 bảo hiểm xã hội việt nam tuyển dụng 2013

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-BHXH  ngày       tháng       năm 2013 của BHXH Việt Nam)

STT

 

Chức danh

 

Vị trí làm việc

Trình độ chuyên môn

(tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành)

 

1

Giải quyết chế độ dài hạn; Giải quyết chế độ ngắn hạn; Quản lý đối tượng BHXH; Quản lý đối tượng BHXH thất nghiệp; Tổng hợp, thống kê. – Phòng Chế độ BHXH

– BHXH cấp huyện

 

– Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

2

Quản lý thu; Tổng hợp Thu; Phát triển đối tượng; Quản lý nợ ; Chuyên quản cấp xã – Phòng Thu

– BHXH cấp huyện

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

3

Quản lý sổ BHXH; Quản lý thẻ BHYT; Quản lý phôi sổ, thẻ; Tổng hợp, thống kê. – BHXH cấp huyện

– Phòng Cấp sổ, thẻ

– Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

4

Quản lý kế hoạch; Xây dựng cơ bản; Tổng hợp thống kê; Kế toán; Thủ quỹ. – Phòng Kế hoạch – Tài chính

– BHXH cấp huyện

– Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng công trình dân dụng

5

Giám định BHYT; Tổng hợp, thống kê. -Phòng Giám định BHYT

– BHXH cấp huyện

– Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán luật, thống kê

6

Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kiểm tra; Tổng hợp, thống kê ; Kiểm tra tiếp dân – Phòng Kiểm tra

– BHXH cấp huyện

 

– Luật, kinh tế, bảo hiểm, hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

7

Công nghệ thông tin – Phòng Công nghệ thông tin

– BHXH cấp huyện

– Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

8

Tổ chức cán bộ – Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức hành chính – Luật, kinh tế, hành chính, kinh tế lao động, quản trị nhân lực, bảo hiểm.

9

Pháp chế – Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Hành chính -Tổng hợp – Luật, hành chính.

10

Hành chính quản trị; Tổng hợp, thống kê ; Văn thư lưu trữ – Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Hành chính – Tổng hợp

– BHXH huyện

– Luật, hành chính, văn thư, lưu trữ, Kinh tế, thống kê, quản trị văn phòng

11

Tuyên truyền – Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Hành chính – Tổng hợp – Báo chí, tuyên truyền, khoa học xã hội và nhân văn (ngôn ngữ học, xã hội học).

12

Tiếp nhận và trả kết quả; Tổng hợp, thống kê; Tư vấn giải đáp; Lưu trữ hồ sơ (một cửa). – Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ

– BHXH cấp huyện

– Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ, công nghệ thông tin

 Đơn đăng ký dự tuyển viên chức bảo hiểm xã hội năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

                                                             ………………., ngày       tháng      năm 2013

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch  số          /KH-BHXH ngày       tháng       năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..Nam, Nữ:………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký thi môn ngoại ngữ (*): …………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng

Trung Quốc

 

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………… (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển viên chức ở vị trí việc làm ………………………….(3) thuộc chức danh nghề nghiệp ……………………………..(4). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:………….. (5)

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi huỷ bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                           Kính đơn.

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*) Đánh dấu x vào ô đăng ký thi môn ngoại ngữ

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị tuyển dụng;

(4) Ghi đúng chức danh nghề nghiệp cần tuyển của đơn vị tuyển dụng;

(5) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

 

 

 

 

 

Dịch vụ tìm kiếm từ Google :

 • tuyen vien chucbhxh
 • thi tuyen vien chuc Bhxh nam 2013
 • thong tin thi bao hiem xa hoi 2013
 • mẫu thông tin ứng viên năm 2013
 • thi tuyen cong chuc bao hiem xa hoi2013
 • tuyển nhân viên điều tra xã hội học
 • trang thong tin bao hiem xa hoi
 • tin ve thi tuyen vien chuc bhxh nam 2013
 • tim viec nganh xa xã hội học
 • thong tin ve thi cong chuc nganh bhxh
 • thi tuyen vien chuc nganh BHXH
 • thông tin tuyển dụng nhân viên ngành quản trị văn phòng 2013
 • thong bao thong tin tuyen dung bao hiem xa hoi ha noi
 • thống kê ngành bảo hiểm
 • niem yet thong tin thi tuyen vien chuc bao hiem xa hoi 2013
 • tuyen cong nhan vien chuc bao hiem xa hoi
 • xem de cuong on thi tuyen cong chuc nganh bao hiem nam 2013
 • tuyen vien chuc bao hiem
 • tuyển kế toán viên chức huyện mỹ đức năm 2013
 • tuyen dụng viên chuc bhxh năm 2013
Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*