Thông tư 22-2009 Bộ Y Tế – Đăng ký thuốc

Số: 22/2009/TT-BYT    Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2009
THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ THUỐC

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;
Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược,
Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc dùng cho người lưu hành tại Việt Nam như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc đăng ký thuốc dùng cho người lưu hành tại Việt Nam.
2. Thông tư này này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có các hoạt động liên quan đến đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam.
Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Thông tư này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó………
  Tải về thông tư 22-2009 Bộ Y Tế – Đăng ký  thuốc

[dl url="http://trungtamcongbo.com/wp-content/uploads/download-manager-files/Th%c3%b4ng%20t%c6%b0%2022_2009_TT-BYT%20%c4%91%c4%83ng%20k%c3%bd%20thu%e1%bb%91c.doc" title="Tải về thông tư 22-2009 Bộ Y Tế - Đăng ký  thuốc" desc="" type="" align=""]

Dịch vụ tìm kiếm từ Google :

 • yhs-004
 • thông tư 22 bộ y tế
 • thông tư 22 của bộ y tế
 • Thong tu dang ky thuoc
 • quy dinh viec đang ky thuoc
 • quy dinh ve ma dang ky thuoc
 • ho so dang ky thuoc theo thong tu 22
 • thông tư hướng dẫn đăng ký thuốc
 • thong tu 22 dang ky thuoc
 • thong tu 22 ve dang ky thuoc
 • dang ky thuoc thong tu 22
 • thông tư 22/2009 của bộ y tế
 • thong tu 22 ve nhan thuoc
 • Thông tư 22/2009 Bộ y tế về đăng ký thuốc
 • thông tu 22 đăng ky s thuốc
 • thông tư 22/2009 bộ y tế
 • thông tư 22 đăng ký thuốc
 • thông tư 22 về đăng ký thuốc
 • đăng ký bảo hộ tên thuốc
 • thông tư 22/2009 đăng ký thuốc
Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*